Spring til hovedindhold

Forslag

Jurister er afgørende for politiets arbejde

Jura er en integreret del af politiets virksomhed, og jurister er derfor ansat mange steder i vores organisation. Fra jurister i politikredsene, der arbejder i anklagemyndigheden eller løser opgaver i politiets stabsfunktioner, til Rigspolitiet, hvor jurister blandt andet understøtter politiets operative arbejde i beredskabet og efterforskningen.

Dette element kan ikke vises, da du ikke har accepteret de påkrævede tredjepart-cookies. Hvis du vil se en kortvisning over vores politistationer, skal du acceptere præference-cookies. Hvis du vil se en af vores YouTube-videoer eller benytte vores 'tip politiet'-kontaktformular, der anvender et Google robottjek, skal du acceptere marketing-cookies. Du kan altid kontakte os per e-mail eller telefon 114 (servicecenter) eller 112 (alarmcentral).Læs mere om cookies

Her er en række af de vigtigste områder og afdelinger, hvor du kan arbejde som jurist i politiet.

 

Rigspolitiets juridiske afdeling

De fleste jurister i Rigspolitiet arbejder i Juridisk afdeling i det område – Politiområdet – der varetager politifaglige styrelsesopgaver for dansk politi. Juristerne håndterer mange forskelligartede opgaver, som er vigtige for politiets operative virke og myndighedsudøvelse.

Juristerne understøtter politiets arbejde nationalt og internationalt. Juristerne træffer afgørelse i konkrete sager, redegør for politiets arbejde over for det politiske niveau og håndterer opgaver som led i udvikling af nye regler og redskaber til brug for politiets beredskab, efterforskning og administrative arbejdsopgaver. Juristerne er også med til at implementere, vedligeholde og videreudvikle tiltag i politiet, fx gennem udarbejdelse af vejledninger og instrukser samt undervisning og tilsyn.

Opgaverne vedrører en bred vifte af juridiske fagområder så som strafferet, straffeproces, politiret, forvaltningsret, databeskyttelse, udlændingeret, EU-ret, våbenjura og færdselsret. Nogen jurister specialiserer sig i bestemte emner, mens andre rokerer mellem forskellige fagområder.

Personalejura i Rigspolitiets Koncern HR

I Koncern HR i Rigspolitiet arbejder politiets jurister med alle former for personalejura i forbindelse med politiets mere end 15.000 ansatte. Jurister har en central rolle i at sikre, at personalesager bliver håndteret korrekt og i henhold til gældende lovgivning. Som personalejurist får du en unik mulighed for at understøtte politiets organisation og sikre en korrekt og ordentlig behandling af en række forskellige personalegrupper i politiet.

Mød fx Maiken, der som jurist til dagligt arbejder med konkrete personalesager for politiets ansatte.

 

Ledelsesstøtte i Rigspolitiet og politikredsene

Der er en række af politiets ledelsesmæssige beslutninger, som beror på lovgivning og politiske beslutninger. Derfor er jurister en vigtig del af støtten til politiets ledelsesgrupper, som træffer strategiske og operationelle beslutninger for dansk politi. Som jurist i en ledelsesstøttefunktion får du indblik i hele politiets organisation og kommer helt tæt på beslutningsprocesserne i dansk politi.

Mød fx Camilla, der finder praktiske og juridisk holdbare løsninger for Københavns Politi.

Politiets indkøb, udbud og kontraktstyring

Politiets juridiske kontraktspecialister bistår politiets organisation bredt i forbindelse med indkøb og kontrakter. Politiet har en række store opgaver, som skal udbydes efter de til en hver tid gældende regler og praksis. Derudover ligger der også en større opgave i at følge og styre kontrakterne, så vi sikrer, at intentionerne i kontrakterne bliver indfriet. Hvis du har kendskab til eller interesse for udbuds- og kontraktområdet og har en god forretningsforståelse, kan du som jurist gøre en vigtig forskel i politiets indkøbsfunktion.

 

Mød fx Christina, der som udbudsjurist blandt andet er med til at skaffe det rette grej til politifolkene på gaden.

Anklager i en kreds

Når politiet har efterforsket en forbrydelse og sigtet en formodet gerningsperson, er det anklagemyndigheden, der vurderer, hvorvidt der skal rejses tiltale mod den sigtede. Det er anklageren, der herefter går i retten på vegne af staten.

Vil du være anklager, er det anklagemyndigheden, der ansætter dig. Du kan læse meget mere om anklageropgaven på anklagemyndighedens hjemmeside.