Spring til hovedindhold

Forslag

Ansøg om tilladelse til friluftsarrangement

Ansøg om tilladelse, hvis du vil holde en festival, en indendørs koncert i anderledes rammer, eller et udendørs kulturarrangement, hvor mange mennesker er samlet. Det kan fx være markeder, en koncert i en hangar eller i en nedlagt bygning, et dyrskue eller en drive-in bio.

Hav følgende parat

MitID

Antal deltagere ved arrangementet

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring

Beskrivelse af arrangementet

Dokumentation for underretning om arrangementet til kommune/grundejer, brandmyndighed, regionens præhospital, arbejdstilsyn, Koda

Kontaktoplysninger på ansvarlig for arrangementet

Oplysninger om parkeringsforhold samt til- og frakørsel hertil

Sikkerhedsplan, hvis det er nødvendigt ud fra arrangementets karakter eller størrelse

Tid og sted for arrangementet

Oplysninger om eventuel udskænkning af alkohol

Spørgsmål og svar

Afhængigt af arrangementets størrelse, deltagerantal og eventuel afspærring skal du overveje at underrette regionens præhospital om, at arrangementet kan påvirke trafikken og få akut behov for ambulancer m.v.

 

Region Nordjylland: DenPraehospitaleVirksomhed@rn.dk
Region Midtjylland: hovedpostkasse@ph.rm.dk 
Region Syddanmark: amk.vagtcentral@syd.dk 
Region Sjælland: phc-event@regionsjaelland.dk
Region Hovedstaden: akutberedskabet@regionh.dk

Det koster ikke noget at ansøge om tilladelse til arrangementet.
Du skal sende ansøgningen til politiet så tidligt som muligt, da nogle arrangementer, fx festivaler, kræver meget planlægning og koordinering – typisk 3-6 måneder. 

Ved mindre arrangementer skal du ansøge senest 4-6 uger før arrangementet, såfremt alle nødvendige oplysninger bliver sendt med ansøgningen.
 
Når vi har behandlet din ansøgning, sender vi svar til din digitale postkasse. Der kan være særlige omstændigheder i det pågældende arrangement, som gør, at sagsbehandlingstiden bliver længere. I disse tilfælde vil vi kontakte dig.

Hvis du ikke har MitID, skal du i stedet sende de relevante oplysninger med brevpost til tilladelseskontoret i den politikreds, hvor arrangementet skal finde sted.

Find tilladelseskontorer.

 

Du skal dog være opmærksom på, at det øger risikoen for fejl i ansøgningen, at tilladelsesafdelingen skal bruge længere tid på at behandle ansøgningen, og at PostNord skal bruge fem hverdage til levering af almindelige breve. 

 

Hvis du ansøger via brevpost, kan det derfor forlænge sagsbehandlingstiden væsentligt, og du skal derfor ansøge i ekstra god tid.

 

Kontakt dit lokale tilladelseskontor

Hvis du har spørgsmål til lovgivningen på området eller brug for hjælp til ansøgning til tilladelse, kan du kontakte tilladelseskontoret i din politikreds

Se kontaktoplysninger