Spring til hovedindhold

Forslag

Co-creation

Med co-creation har vi indført en ny, fokuseret samarbejdsform, som ruster os til at indgå i nye samarbejder for at samskabe helhedsorienterede, bæredygtige og lokalt forankrede løsninger omkring særligt komplekse udfordringer.

Dette element kan ikke vises, da du ikke har accepteret de påkrævede tredjepart-cookies. Hvis du vil se en kortvisning over vores politistationer, skal du acceptere præference-cookies. Hvis du vil se en af vores YouTube-videoer eller benytte vores 'tip politiet'-kontaktformular, der anvender et Google robottjek, skal du acceptere marketing-cookies. Du kan altid kontakte os per e-mail eller telefon 114 (servicecenter) eller 112 (alarmcentral).Læs mere om cookies

Co-creation værktøjskassen i politiet

Overordnet set er co-creation endnu et element i indsatsen for at blive et mere åbent og tryghedsskabende politi, som i stadig højere grad er i stand til at involvere og samarbejde med det øvrige samfund.

 

Co-creation er en samarbejdsform, hvor politiet og relevante myndigheder, private virksomheder og borgere i fællesskab løser udfordringer, der er for komplekse eller omfattende at løfte alene. Den fælles udfordring bliver præciseret og derigennem sikres det, at alles interesser varetages. Dét gør, at aktørerne tager ejerskab for at forankre løsningerne lokalt.

 

Samarbejde med eksterne aktører er ikke nyt for politiet. Vi samarbejder ofte med andre offentlige aktører, som eksempelvis kommuner og skoler, og private aktører, som boligselskaber, teleselskaber, indkøbscentre og mange andre typer virksomheder og organisationer.

 

Relevant for komplekse udfordringer, som berører mange aktører

Co-creation anvendes på særligt komplekse trygheds- og kriminalitetsudfordringer, som er strategisk højt prioriteret hos politiet og alle andre involverede parter.

Siden begyndelsen i 2014 har vi iværksat co-creation-initiativer med vidt forskelligt fokus og indhold. Initiativerne retter sig mod så forskellige områder som tryghed i nattelivet i Aalborg, trygheden i et tidligere udsat boligområde ved Herning, og forebyggelse og bekæmpelse af økonomisk IT-kriminalitet. Antallet af aktører varierer alt efter den pågældende udfordring.

Fælles for alle co-creation-initiativerne er, at de tager afsæt i den lokale politikreds’ strategiske prioritering af indsatser. Fokus er på en kompleks udfordring, som det giver mening at løse i samarbejde med de andre aktører, der også er berørt af udfordringen. Alle co-creation-initiativerne er forløbet gennem syv faser.

 

Co-creation casekataloget indeholder uddybende beskrivelser af ni konkrete co-creation-initiativer, som politiet har opstartet med henblik på samskabende udviklingssamarbejde. Casekataloget giver inspiration til, hvordan man kan håndtere utrygheds- og kriminalitetsudfordringer ved hjælp af co-creation-metoden, og hvordan politiet skaber værdi ved at arbejde helhedsorienteret sammen med andre aktører.

 

Co-creation casekatalog

Co-creation casekatalog

 

Forebyggelse og bekæmpelse af økonomisk it-kriminalitet

I co-creation-initiativet vedrørende økonomisk it-kriminalitet har et af resultaterne været etableringen af et tværfagligt, fortroligt vidensforum for gruppen af aktører, der er berørt af økonomisk it-kriminalitet.

Her drøfter aktørerne de forskellige udfordringer og søger at afdække svagheder, der kunne gøre det nemmere for de kriminelle at begå økonomisk it-kriminalitet. Desuden deler aktørerne viden og erfaringer med de forebyggende tiltag.

I samme initiativ har et af resultaterne været udviklingen af en gratis app "Mit digitale selvforsvar", der hjælper brugerne med at være sikre online og holder dem opdateret på digitale trusler.

 

Mål og "ringe i vandet"

Ledende politiinspektør i Rigspolitiet Tenna Wilbert lægger vægt på, at værdiskabelsen i co-creation-initiativerne er ligeså helhedsorienteret som den udfordring, vi vil løse med initiativet.

"Når vi taler om resultaterne i co-creation, er det vigtigt ikke kun at se på de direkte mål og de medfølgende resultater. Mindst lige så værdifulde er de resultater, vi aktører ikke på forhånd kan forudse, at vi vil opnå i fællesskab, men, som vi gang på gang har erfaret, udgør en væsentlig del af det samlede resultat. På den måde breder inititativet sig som ringe i vandet. Fx kan procesoptimering af interne arbejdsgange både hos de øvrige aktører og hos os i politiet ofte have stor værdi," fortæller hun.

"Andre typer "ringe i vandet" er, at der opstår nye samarbejder mellem nogle af de deltagende aktører, fordi de undervejs i co-creation-initiativet opdager potentialer i andre sammenhænge. Det sker også ofte, at aktørerne inviterer hinanden ind i værdifulde sammenhænge.

 

Fx inviterer FinansDanmark politiet med ind i den såkaldte Pengeuge, et tilbud til folkeskolernes ældste klasser, hvor formålet er at højne børnenes og de unges forståelse for privatøkonomi. Et år satte Pengeugen fokus på temaet 'unge og digital sikkerhed', hvor vi nåede ud til mere end 31.000 unge mennesker med et forebyggende budskab om, hvad det kan være en god ide at være opmærksom på for at undgå at blive offer for økonomisk kriminalitet, når man færdes på nettet," siger Tenna Wilbert.

 

Metoden er tilpasset til politiets vilkår

Co-creation-metoden har været en del af politiets praksis siden 2014. Her iværksatte vi en strategisk indsats for at udvikle metoden og tilpasse den til politiets vilkår. Udviklingsarbejdet skete som et samarbejde mellem politikredsene og Rigspolitiet. På baggrund af en række konkrete co-creation-initiativer i politikredsene, hvor redskaberne blev udviklet, efterhånden som der blev brug for dem i initiativerne, er der henover de seneste tre år skabt en struktureret processtruktur i syv faser med tilhørende redskaber.

 

Få co-creation-værktøjskassen

Co-creation-værktøjskassen indeholder alle de nødvendige redskaber til at starte, etablere og drive et co-creation-initiativ. Det har ikke været muligt at gøre dem webtilgængelige. Men hvis du er interesseret i at få værktøjskassen i fysisk form, eller hvis du har spørgsmål eller feedback til politiets co-creation-metode, er du velkommen til at kontakte Nationalt Forebyggelsescenter, Rigspolitiet, på e-mail pol-nfc@politi.dk.

Dette element kan ikke vises, da du ikke har accepteret de påkrævede tredjepart-cookies. Hvis du vil se en kortvisning over vores politistationer, skal du acceptere præference-cookies. Hvis du vil se en af vores YouTube-videoer eller benytte vores 'tip politiet'-kontaktformular, der anvender et Google robottjek, skal du acceptere marketing-cookies. Du kan altid kontakte os per e-mail eller telefon 114 (servicecenter) eller 112 (alarmcentral).Læs mere om cookies