Spring til hovedindhold

Forslag

Ansøg om tilladelse til samling af våben

Ansøg om tilladelse til dit skydevåben, blankvåben, signalvåben samt til magasiner, patroner m.v.

Hav følgende parat
 Du skal logge ind med dit MitID.
Du skal oplyse nummeret på dit betalingskort, hvis tilladelsen er pålagt afgift.

Oplysninger om sælger

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • CVR-nr., hvis du køber af en forhandler 

Oplysninger om dit formål med samlingen.

 

Våbendata ved samling af skydevåben:

 • Serienummer (dette kaldes også våbennummer)
 • Våbentype
 • Fabrikat
 • Model
 • Ladesystem
 • Kaliber
 • Pibelængde målt fra pibens munding til enden af patronkammeret
 • Våbnets totallængde målt fra kolben til mundingen. 

Ved samling af afladte patroner:

 • Oplysninger om, hvem der har afladt patronerne.
   
 
Spørgsmål og svar

Alle borgere over 15 år i Danmark har mulighed for at få et MitID. Har du ikke allerede et, kan du derfor bestille det. Du kan bestille MitID via din bank eller på borger.dk.

 

Hvis du ikke har MitID, skal du sende de oplysninger, som vi skal bruge til at behandle din ansøgning, samt kvittering for indbetaling af afgift, som brevpost. Se kontaktoplysninger

Du skal dog være opmærksom på, at det forlænger sagsbehandlingstiden væsentligt, hvis du vælger at ansøge med brevpost. Det skyldes, at brevpost øger risikoen for fejl i ansøgningen, at vi skal bruge længere tid på manuel indtastning af dine data, og at PostNord typisk skal bruge op til fem dage på levering af almindelige breve.

For hver våbentilladelse til skydevåben, du ansøger om, koster det 1.085 kr. at indgive ansøgningen – uanset om du opnår tilladelse eller får afslag.

Ved indgivelse af ansøgningen bortfalder fortrydelsesretten, og afgiften er ikke refunderbar.

Det koster ikke noget at registrere et haglgevær, som du må have i kraft af dit jagttegn, eller at ansøge om tilladelse til bl.a. blankvåben, ammunition, genopladning, piber, aftagelige magasiner, baskyler, lyddæmpere, optiske sigtemidler, signalvåben, kombinerede gas- og signalvåben, salutkanoner m.v.

Bestemmelserne om betaling fremgår af våbenlovens § 6b, som du kan finde på retsinfo.dk (åbner i et nyt vindue).

 

Vær opmærksom på, at afgiftssatsen efterfølgende er blevet ændret til 1.085 kr, se § 2 i Lov nr. 124 af 30.01.2021

For at vi kan behandle din ansøgning, skal du give dit samtykke til, at vi må indhente oplysninger om dig i politiets registre.

Vi kan ikke give tilladelser og godkendelser m.v., hvis vores persontjek af dig viser oplysninger, der gør det betænkeligt, at du får adgang til våben.

 

Persontjek 

Hvis du på ansøgningstidspunktet er under 18 år, skal vi bruge en samtykkeerklæring fra dine forældre eller værge.

 

Du skal oplyse deres e-mailadresse, hvorefter de vil modtage en e-mail med en samtykkeerklæring, der skal underskrives med MitID.

 

Der er få undtagelser fra behovet for samtykke fra forældre/værge. Hvis der ikke er behov for samtykke, vil der ikke blive anmodet om mailadresse til forældre/værge.

Fx er våbenpas undtaget.

Når du har indsendt din blanket digitalt, modtager du en kvittering i Digital Post. Hvis vi mangler yderligere oplysninger i forbindelse med din ansøgning, vil vi kontakte dig. Ellers vil du modtage afgørelsen som digital post.

 
 
I perioder med højsæson, ferie og helligdage kan der forekomme længere sagsbehandlingstid.

 

Ved ansøgning om fornyelse af våbentilladelse skal du være opmærksom på, at det tager lige så lang tid at få behandlet en ansøgning om fornyelse som en ansøgning om tilladelse til et nyt våben. Det skyldes, at vi foretager samme grundige vurdering af politiets oplysninger om dig og din ansøgning i øvrigt ud fra gældende lovgivning, som kan have ændret sig, siden du fik din seneste tilladelse.


 

Politiets nuværende våbenregister kan desværre ikke levere oplysninger til brug ved nye ansøgninger eller fornyelse af eksisterende tilladelser.  

En tilladelse til at erhverve, besidde, bære og/eller anvende blankvåben er ikke begrænset på antallet af blankvåben. Det betyder, at du med din tilladelse må have et ubegrænset antal blankvåben til brug i en forening, i en loge, eller som en del af uniform ved private arrangementer, hvis du er ansat i Forsvaret eller Hjemmeværnet.

 

Hvis du er medlem af mere end én forening, hvori du bærer eller anvender blankvåben, skal du have en tilladelse per forening.

Når du erhverver dig et våben, som skal føres ind over Danmarks grænser, skal du både søge om våbentilladelse til selve våbnet (inkl. de væsentlige våbendele) samt søge en tilladelse til at føre våbnet over grænsen og ind i Danmark. Dette hedder en indførselstilladelse.

 

Du kan få mere information på vores side om våben til og fra udlandet.

For de mest almindelige våben er gyldighedstiden:

 • Jagtvåben, vekselsæt, piber og ammunition til eget forbrug: 10 år
 • Optiske sigtemidler: 5 år
 • Genopladning, sortkrudt og flugtskyttevåben: 5 år
 • Samling af skydevåben, gas- og signalvåben, aftagelige magasiner, ladte og afladte patroner: 5 år
 • Samling af blankvåben: 10 år
 • Blankvåben til brug: 5 år

Det fremgår af din tilladelse, hvor længe den gælder, og det er dit eget ansvar, at du får søgt en ny tilladelse i rette tid, inden den udløber. Vi sender en påmindelse om udløbet af tilladelsen i god tid før tilladelsen udløber.

 

Udløb af tilladelser 

 

Det en forudsætning for enhver våbentilladelse, at du gennem hele tilladelsens løbetid kan bestå et persontjek af oplysningerne om dig i politiets registre. Hvis du begår kriminalitet eller udviser anden bekymrende adfærd, som efter vores vurdering kan udgøre en risiko, kan vi tilbagekalde din tilladelse før den udløber.

Hvis du er ejer af våbnet og ikke reagerer på påmindelsen om udløb af din våbentilladelse, vil du efterfølgende kunne blive sigtet for at overtræde våbenloven. 

Hvis din medejertilladelse er udløbet, kan du enten søge om tilladelse på ny eller lade våbnet overgå til den anden medejer. Her skal du være opmærksom på, at du ikke længere må have adgang til våbnet.

 

Du kan klikke på linket "Udløb af tilladelser" nedenfor, for at få information vedrørende udløb af en våbentilladelse.

Udløb af tilladelser

Hvis du ikke længere ønsker at have tilladelse til våbnet, er der mulighed for enten af afhænde våbnet til en våbenhandler eller til en person, der lovligt kan besidde våbnet. Der skal foreligge en gyldig tilladelse, før våbnet må udleveres. Du kan også aflevere våbnet til politiet med henblik på destruktion.

 

Bortskaffelse af våben

Dette gælder eksempelvis genopladning, blankvåben samt godkendelse af medarbejdere og både for private og erhvervsdrivende. 

Hvis du ikke ønsker at forny din tilladelse, når den udløber, skal du skille dig af med dit våben.

 

Bortskaffelse af våben

Kontakt Tilladelser

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til din ansøgning, kan du kontakte enheden for Tilladelser

Se kontaktoplysninger