Spring til hovedindhold

Forslag

Service 114 114
Alarm 112 112

Station Midt

Østergade 1

3400 Hillerød

Telefon: 49271448

E-mail: nsj@politi.dk

Find vej

Dette element kan ikke vises, da du ikke har accepteret cookies.

Læs mere om cookies.
Åbningstider for personlig henvendelse og hittegodskontor

Lørdag

19. september
Lukket

Søndag

20. september
Lukket

Mandag

21. september
09.00 - 13.00

Tirsdag

22. september
09.00 - 13.00

Onsdag

23. september
Lukket

Torsdag

24. september
09.00 - 18.00

Fredag

25. september
09.00 - 13.00

Lørdag

26. september
Lukket

Søndag

27. september
Lukket

Fra den 1. august 2020 er udlændingeekspeditionen hos Nordsjællands Politi og politiet generelt ikke længere åben. Du skal i stedet rette henvendelse til Udlændingestyrelsens Borgerservice.

Du finder adresserne til Udlændingestyrelsens Borgerservice på www.nyidanmark.dk. Hos Udlændingestyrelsens Borgerservice kan du blandt andet få optaget biometri (fingeraftryk og ansigtsfoto) i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse og fingeraftryk til nye pas.

Derudover kan du ved Udlændingestyrelsens Borgerservice søge om:
• Fremmed- og konventionspas, nye pas, og forlængelse af dit nuværende
• Opholdskort
• Tilbagerejsetilladelser/re-entry permits
• Visumforlængelse
• Ægtefællesammenføring
• Visse andre typer af opholdstilladelser

Bemærk! Har du mistet legitimation og skal søge om nyt, skal du først udfylde en erklæring vedrørende mistet legitimation. Du finder erklæringen vedrørende mistet legitimation online her https://politi.dk/pas/mistet-pas-eller-identitetsdokument, ligesom du kan afhente den på den lokale politistation – adresser og åbningstider finder du her https://politi.dk/kontakt-politiet/find-politistation

For generel rådgivning henvises til www.nyidanmark.dk samt telefonisk henvendelse til Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Hvis din henvendelse drejer sig om arbejde, studie, greencard, praktik, au-pair, medfølgende familie eller EU-ophold, skal du kontakte Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

As of August 1st 2020 the immigration office at The North Zealand Police and the police in general is no longer open. Instead you need to contact The Danish Immigration Service Citizens’ Service.

You can find the addresses of the Danish Immigration Service's Citizen Service at www.nyidanmark.dk. At the Danish Immigration Service's Citizen Service, you can among other things, have your biometrics (fingerprints and facial image) recorded in connection with applying for a residence permit as well as fingerprints for new passports.

In addition to this, you can apply for the following at the Danish Immigration Service's Citizen Service:

• Foreign and convention passport, new passport, and extension of your current one
• Residence card
• Return permit / re-entry permit
• Visa extension
• Spouse reunification
• Certain other types of residence permits

Note! If you have lost your identity document and have to apply for a new one, you must first fill in a declaration regarding lost identity documents. You will find the declaration regarding lost identity document online here https://politi.dk/pas/mistet-pas-eller-identitetsdokument. It is also possible to retrieve the declaration at your local police station - addresses and opening hours can be found here https://politi.dk/kontakt-politiet/find-politistation

For general advice regarding the immigration services, you can visit www.nyidanmark.dk or contact the Danish Immigration Service or the Danish Agency for International Recruitment and Integration by telephone.

If your inquiry concerns work, school, green card, internship, au-pair, accompanying family or EU stay, please contact the Danish Agency for International Recruitment and Integration (SIRI)

Afvis cookies