Spring til hovedindhold

Forslag

Anmeld vold

Anmeld vold, fx hvis en gerningsmand angriber dig med slag og spark. Hårde greb, skub og spytning kan også være vold.

Vold forekommer i mange forskellige situationer og relationer - lige fra et enkeltstående overfald i nattelivet, hvor du ikke kender gerningspersonen, til vold i hjemmet, hvor gerningspersonen er en nær relation, fx en kæreste eller ægtefælde. Alle former for vold, herunder også psykisk vold, er strafbare og bør anmeldes til politiet.

 

Vold kan ikke anmeldes her på hjemmesiden. Du kan anmelde den telefonisk, skriftligt (også via e-mail) eller ved at møde personligt op på en politistation. Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig.

Anmeld vold

Ring 112, hvis du har akut brug for hjælp fra politiet, eller der er fare for liv eller førlighed. Ring 114, hvis du har været udsat for vold, men ikke har akut brug for politiets hjælp, fx hvis gerningsmanden har forladt stedet. Du kan også anmelde vold personligt på en politistation eller ved at skrive til os.

Find politistation
Du bedes have følgende oplysninger klar

CPR-nummer, navn, adresse og telefonnummer

Forsikringsselskab og policenummer

Oplysninger om gerningssted og gerningstidspunkt

Oplysninger om, hvad der er sket

Identitet eller signalement på eventuelle mistænkte

Oplysninger på eventuelle vidner

Andre oplysninger, som kan være relevante for politiets afgørelse af, hvad vi skal foretage os i anledning af anmeldelsen

Det gør politiet, når du har anmeldt vold
Er der akut behov for politiets hjælp, fare for liv eller førlighed, eller er gerningsmanden stadig til stede, kommer vi så hurtigt som muligt.

Er der ikke akut behov for politiets hjælp, for eksempel fordi gerningsmanden ikke længere er til stede, vil vi ikke nødvendigvis komme. I politiet vil vi i stedet vurdere sagen og lægge vægt på bl.a. voldens karakter, omfanget af skader og muligheden for at sikre spor efter forbrydelsen.
 
Hvis vi ikke kommer ud, vejleder vi dig om, hvad du skal gøre.

 

Når du har anmeldt volden, får du en kvittering med sagens journalnummer til din digitale postkasse på Borger.dk og til din e-Boks.
 
Er du fritaget for digital post, vil du modtage kvitteringen via almindelig post. Kvitteringen kan du bruge som dokumentation over for dit forsikringsselskab.
 
Bemærk, at du selv skal anmelde vold til dit forsikringsselskab.

 
Du kan få beskikket en bistandsadvokat, erstatning og godtgørelse fra staten, støtte ved en offerrådgivning m.m. I politiet vejleder vi dig om dine rettigheder og pligter som vidne i sagen.

Hvis du skal vidne i sagen, udpeger vi i politiet en kontaktperson, som du kan kontakte, hvis du vil høre om din sag, eller du har yderligere oplysninger.
 
Du får også at vide, hvordan sagen videre forløber. Får du hjælp fra en beskikket bistandsadvokat, orienterer han eller hun dig.

 
 

Hvis en gerningsmand bliver tiltalt, vil du få besked. Du vil blive indkaldt til retsmødet, hvis du skal vidne eller søge om erstatning. Du kan også overvære retssagen, hvis ikke du skal vidne.

Når retssagen er overstået, kan du få en udskrift af dommen, hvis du beder om det.

Bliver der ikke rejst tiltale i din sag, får du en begrundelse for det.

Voldssager er meget forskellige. Det er svært på forhånd at sige, hvor lang tid det tager at behandle den enkelte sag.

 

Bliver din sag opklaret, sender politiet og anklagemyndigheden sagen til retten. Vi bestræber os på at gøre det inden for 30 dage fra den dag, en mistænkt bliver sigtet. Det afhænger dog af, hvor kompliceret sagen er.

 

Statistik om politiets behandling af voldsager