Spring til hovedindhold

Forslag

Anmeld vold

Anmeld vold, fx hvis en gerningsmand angriber dig med slag og spark. Hårde greb, skub og spytning kan også være vold.

Vold forekommer i mange forskellige situationer og relationer - lige fra et enkeltstående overfald i nattelivet, hvor du ikke kender gerningspersonen, til vold i hjemmet, hvor gerningspersonen er en nær relation, fx en kæreste eller ægtefælde. Alle former for vold, herunder også psykisk vold, er strafbare og bør anmeldes til politiet.

 

Vold kan ikke anmeldes her på hjemmesiden. Du kan anmelde den telefonisk, skriftligt (også via e-mail) eller ved at møde personligt op på en politistation. Når vi har modtaget din anmeldelse, vil vi gøre vores bedste for at hjælpe dig.

 

Politiet rykker ud med det samme og kommer berørte borgere til undsætning hurtigst muligt, såfremt der er akut behov for politiets bistand i forbindelse med hændelsen, fx hvis gerningsmanden fortsat er til stede, eller hvis der er fare for liv og førlighed.

 

Vold, herunder psykisk vold, vold i nære relationer og såkaldt dominansvold, er omfattet af politigarantierne. Det betyder bl.a., at politiet har en udvidet forpligtelse til at vejlede om mulighed for bistand og hjælp til ofre for vold.

 

Anmeld vold

Ring 112, hvis du har akut brug for hjælp fra politiet, eller der er fare for liv eller førlighed. Ring 114, hvis du har været udsat for vold, men ikke har akut brug for politiets hjælp, fx hvis gerningsmanden har forladt stedet. Du kan også anmelde vold personligt på en politistation eller ved at skrive til os.

Find kontaktoplysninger på din politikreds
Du bedes have følgende oplysninger klar

CPR-nummer, navn, adresse og telefonnummer

Forsikringsselskab og policenummer

Oplysninger om gerningssted og gerningstidspunkt

Oplysninger om, hvad der er sket

Identitet eller signalement på eventuelle mistænkte

Oplysninger på eventuelle vidner

Andre oplysninger, som kan være relevante for politiets behandling af sagen

Det gør politiet, når du anmelder vold
Er der akut behov for politiets hjælp, fare for liv eller førlighed, eller er gerningsmanden stadig til stede, rykker vi ud med det samme og kommer hurtigst muligt. Et akut behov kan fx være, hvis volden er af grovere karakter, den berørte borger har pådraget sig større skader, eller hvis vi vurderer, at den voldsudsatte borger har et særligt behov for politiets tilstedeværelse. Vi kommer også hurtigst muligt hvis vi vurderer, at vi kan indsamle vigtige spor, selvom gerningsmanden ikke længere er til stede.

Er der ikke akut behov for politiets hjælp, for eksempel fordi gerningsmanden ikke længere er til stede, vil vi ikke nødvendigvis komme. I politiet vil vi i stedet vurdere sagen og lægge vægt på bl.a. voldens karakter, omfanget af skader og muligheden for at sikre spor efter forbrydelsen.
 
Hvis vi ikke kommer ud, vejleder vi dig telefonisk, eksempelvis om hvordan du skal forholde dig, om sagens videre forløb og om at søge skadestue.

Vi har pligt til at afhøre alle borgere, der har været udsat for vold. I forbindelse med afhøringen vil du bl.a. blive vejledt om mulighed for bistand og hjælp.

Vi vejleder dig om muligheden for bistand og hjælp, hvis du har været udsat for vold i nære relationer. Vi har også pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis vi kommer ud til vold i nære relationer, hvor der er børn i hjemmet.

 

Psykisk vold og vold i nære relationer

Når du har anmeldt volden, får du en kvittering med sagens journalnummer til din digitale postkasse på Borger.dk og til din e-Boks.
 
Er du fritaget for digital post, vil du modtage kvitteringen via almindelig post. Kvitteringen kan du bruge som dokumentation over for dit forsikringsselskab.
 
Bemærk, at du selv skal anmelde vold til dit forsikringsselskab.

 
Du kan få beskikket en bistandsadvokat, erstatning og godtgørelse fra staten, støtte ved en offerrådgivning m.m. I politiet vejleder vi dig om dine rettigheder og pligter som vidne i sagen.

Hvis du skal vidne i sagen, udpeger vi i politiet en kontaktperson, som du kan kontakte, hvis du vil høre om din sag, eller du har yderligere oplysninger.
 
Du får også at vide, hvordan sagen videre forløber. Får du hjælp fra en beskikket bistandsadvokat, orienterer han eller hun dig.

 
 

Hvis en gerningsmand bliver tiltalt, vil du få besked. Du vil blive indkaldt til retsmødet, hvis du skal vidne eller søge om erstatning. Du kan også overvære retssagen, hvis ikke du skal vidne.

Når retssagen er overstået, kan du få en udskrift af dommen, hvis du beder om det.

Bliver der ikke rejst tiltale i din sag, får du en begrundelse for det.

Voldssager er meget forskellige. Det er svært på forhånd at sige, hvor lang tid det tager at behandle den enkelte sag.

 

Bliver din sag opklaret, sender politiet og anklagemyndigheden sagen til retten. Vi bestræber os på at gøre det inden for 30 dage fra den dag, en mistænkt bliver sigtet. Det afhænger dog af, hvor kompliceret sagen er.

 

Statistik om politiets behandling af voldsager