Spring til hovedindhold

Forslag

Tolkefortegnelsen hos Rigspolitiet

Hvis du som tolk ønsker at løse opgaver for myndighederne på Justitsministeriets eller Udlændinge- og Integrationsministeriets område, skal du søge om optagelse på Rigspolitiets tolkefortegnelse. Derfor skal du søge om optagelse via ansøgningsskemaet, ligesom du skal udfylde en række baggrundsinformationer samt en tavshedserklæring. Tolkefortegnelsen er lavet som en hjælp til myndighederne, så de hurtigt og nemt kan finde en tolk.

Du skal følge disse trin i din ansøgning

For at blive optaget på Rigspolitiets tolkefortegnelse skal du først udfylde en ansøgning. 
 

Download ansøgningsskema til tolkefortegnelsen

 

Når du har sendt din ansøgning vil du i trin to blive bedt om at udfylde et dokument med baggrundsoplysninger. Oplysningsskemaet skal blandt andet indeholde: 

 • oplysninger om dig selv
 • evt. ægtefælle eller samboende på din adresse
 • dine økonomiske forhold  
 • din uddannelse

Hent skemaet til baggrundsoplysninger

 

Du kan også hente PETs vejledning til at udfylde oplysningsskemaet, hvis du har brug for hjælp til at udfylde dine oplysninger.

Du skal udfylde en tavshedserklæring på din lokale politistation. Bemærk, at du skal medbringe tavshedserklæringen til din lokale politistation.

 

Hent tavshedserklæring til udfyldelse på politistationen

 

Husk: På stationen skal du udfylde skemaet mens en ansat hos politiet overværer det. Samme ansatte skal skrive under på skemaet. 

Når du har udfyldt alle papirer og har en underskrevet tavshedserklæring, kan du sende de samlede dokumenter til os. Du kan sende dokumentet sikkert via e-Boks, hvor du skal logge ind med NemID/MitID. Du kan også sende dokumenterne på sikker mail - læs mere om at sende sikker post til politiet.

 

Yderligere oplysninger

Herunder kan du læse mere om Rigspolitiets gældende vejledning til at håndtere oversættelsesopgaver. Du finder også håndbogen for tolke. 

 

Download vejledning om håndtering af dokumenter ved oversættelsesopgaver

 

Download Tolkehåndbogen

 

Ofte stillede spørgsmål om tolkefortegnelsen og ansøgning om optagelse

Tolkefortegnelsen er en midlertidig løsning, der skal sikre, at politiet, domstolene og udlændingemyndighederne kan bestille tolke, da aftalen med EasyTranslate er ophørt.

 

Det er den enkelte politikreds, ret, Udlændingestyrelsen eller anden myndighed, der tager kontakt og bestiller tolkning og oversættelse. Tolkefortegnelsen er lavet som hjælp til myndighederne, så de hurtigt og nemt kan finde en tolk.

 

Optagelse på tolkefortegnelsen er ikke en garanti for, at man som tolk vil få tildelt opgaver for myndighederne.

 

Rigspolitiets opgave er at vejlede om den midlertidige tolkefortegnelse og behandle tolkens anmodninger om at komme på tolkefortegnelsen. Det er den enkelte myndighed, der indgår aftaler om tolkning og oversættelse med tolke eller virksomheder.

Rigspolitiet skal have nogle oplysninger om dig for at kunne sætte dig på tolkefortegnelsen. Derfor skal du udfylde et ansøgningsskema. Det er vigtigt, at du udfylder alle felter i skemaet.

 

Download ansøgningsskema til tolkefortegnelsen

 

Når du har udfyldt tolkeskemaet, skal du underskrive det fysisk med kuglepen eller tusch, scanne det ind og sende det til os sammen med de dokumenter, der viser, at du har den uddannelse, som du har oplyst i skemaet.

 

Hvis du kan scanne dokumenterne ind, kan du sende dem sikkert via borger.dk eller e-Boks til Rigspolitiet, Tolkefortegnelse:

 

 • Log på borger.dk eller e-Boks med dit NemID.
 • Klik på "Skriv ny post".
 • Klik på "Vælg modtager" i Til-feltet.
 • Søg på "Rigspolitiet". Herunder finder du alle politiets postkasser.
 • Vælg "Tolkefortegnelse".
 • Skriv din besked, vedhæft dokumenter, og klik på "Send".

 

Du kan også sende dokumenterne som fysisk post til Rigspolitiet, Polititorvet 14, 1780 København V, mrk. ”Tolkefortegnelse”.

 

Hvis du ikke har dokumenter, der viser, at du har den uddannelse, som du skriver i tolkeskemaet, så anfører du det på skemaet. Når du skriver under på tolkeskemaet, så skriver du også under på, at de oplysninger, som du har skrevet, er rigtige.

 

Du er nødt til at underskrive tolkeskemaet, fordi du skal skrive under på, at de oplysninger, som du giver, er rigtige, og på, at du vil overholde tavshedspligten.

 

Du skal også give dit samtykke til, at Rigspolitiet

 

 • kan behandle de oplysninger, som du har givet, og skrive dig på tolkefortegnelsen
 • undersøger, hvad der står om dig i Det Centrale Personregister (CPR) og i Kriminalregisteret. Det undersøger Rigspolitiet, fordi vi skal vurdere, om du kan tolke for myndighederne.

 

Hvis du ikke er sikkerhedsgodkendt, skal du ansøge om sikkerhedsgodkendelse. Vi sender dig et oplysningsskema og en tavshedserklæring.

 

Oplysningsskemaet om sikkerhedsgodkendelse skal du udfylde og aflevere på en politistation senest 4 uger efter, at du har sendt tolkeskemaet til Rigspolitiet. Du skal først underskrive tavshedserklæringen, når du afleverer oplysningsskemaet på politistationen, fordi en medarbejder fra politiet skal se, at du skriver under på erklæringen. Du skal medbringe ID.

 

Det er en forudsætning for at komme på fortegnelsen, at du har ret til at arbejde i Danmark.

 

Har du spørgsmål til, hvordan du udfylder tolkeskemaet eller din ansøgning om sikkerhedsgodkendelse, eller har du andre spørgsmål, skal du bare kontakte os igen.

 

Du kan kontakte os på KOS-Tolkefortegnelse@politi.dk eller telefon 4026 9335.

Du skal sikkerhedsgodkendes for at blive optaget på tolkefortegnelsen. Du skal dog sørge for at aflevere din ansøgning om sikkerhedsgodkendelse på en politistation senest fire uger efter, at du har modtaget oplysningsskemaet og tavshedserklæringen fra os. Når din sikkerhedsgodkendelse endeligt er godkendt, hører du fra os.

Du kan godt blive optaget på tolkefortegnelsen, selvom du har en aftale om at tolke for EasyTranslate

Rigspolitiet kender ikke den aftale, du har med EasyTranslate. Du må derfor læse, hvad der står i din aftale med dem eller tale med EasyTranslate om din situation, hvis du har spørgsmål i forhold til dine forpligtelser over for dem.
Det er den enkelte tolk, som din virksomhed tilbyder, der skal optages på tolkefortegnelsen. Du skal derfor sørge for, at den enkelte tolk afleverer tolkeskema, dokumentation for uddannelse og ansøgning om sikkerhedsgodkendelse til Rigspolitiet.

I tolkeskemaet kan tolken oplyse, at han/hun kan kontaktes via din virksomhed, og indsætte virksomhedens telefonnummer, mail og andre bookingoplysninger.

Download ansøgningsskema til tolkefortegnelsen

Vi behandler de oplysninger, som du sender til os, så hurtigt, vi kan.

Hvis vi mangler oplysninger, skriver vi til dig.

Vi skriver også til dig, når vi har set på dine oplysninger.

 

Hvis du efterfølgende skal sikkerhedsgodkendes, sender vi dig oplysningsskemaet og tavsheds-erklæringen, som du skal udfylde.


Tolkefortegnelsen indeholder de oplysninger, som du anfører i tolkeskemaet, herunder:

 

 • kontaktoplysninger og adresse,
 • om du tilbyder at tolke og/eller tilbyder oversættelse,
 • oplysninger om, hvilke sprog du taler,
 • oplysninger om dit køn og dit fødeland,
 • hvilke ydelser og myndigheder du ønsker at levere til/tolke for,
 • hvilket uddannelsesniveau, hvilken uddannelse og tolkeerfaring du har.
Der er ikke garanti for at få tolkeopgaver, fordi du står på tolkefortegnelsen.

Tolkefortegnelsen giver myndighederne under Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet inspiration til at finde en tolk, men myndighederne behøver ikke at bruge tolkefortegnelsen.

Tolkefortegnelsen indeholder ikke priser.

Det er den enkelte myndighed, fx politiet, retten eller Udlændingestyrelsen, der aftaler pris og andre vilkår med dig, når de bestiller dig til en tolkning eller oversættelse. 

Du skal sende fakturaen for tolkning til den myndighed, som har bestilt dig til at tolke.

Rigspolitiet har dog udarbejdet en vejledning om priser, der svarer til de priser, der var på den tidligere tolkeordning. Da det alene er vejledende takster, vil priserne ikke fremadrettet blive indeksreguleret.

De vejledende priser tager udgangspunkt i det uddannelsesniveau, som du har angivet, og som fremgår af tolkefortegnelsen.

 

Download prisvejledning

Du kan skrive en mail til Rigspolitiet og bede om at blive slettet fra tolkefortegnelsen. Du kan skrive til KOS-Tolkefortegnelse@politi.dk. Vær opmærksom på, at hvis du sender personfølsomme oplysninger, skal du skrive til os via borger.dk eller e-Boks.


Spørg den medarbejder, der kontakter dig og bestiller en tolkning eller oversættelse, om, hvilke krav der er til den opgave, du skal løse.
Tolkefortegnelsen udleveres alene til myndighederne på Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriets områder, så myndighederne kan sørge for, at de medarbejdere, der skal bruge tolkefortegnelsen, får adgang til den.
Tolkefortegnelsen er kun midlertidig. Det betyder, at den kun skal bruges, indtil der er fundet et nyt set-up for tolkeydelser.

Regeringen nedsætter et tværministerielt udvalg, der skal komme med forslag til, hvordan man kan sikre bedre fremmedsprogstolkning i den offentlige sektor.

Tolkeskemaet indeholder personfølsomme oplysninger, og derfor skal det sendes sikkert, fx via borger.dk, mit.dk eller e-Boks.dk.

 

 • Log på borger.dk med dit NemID.
 • Klik på "Skriv ny post".
 • Klik på "Vælg modtager"” i Til-feltet.
 • Søg på "Rigspolitiet".
 • Tryk på pilen til venstre for ”Rigspolitiet”.
 • Herunder finder du alle politiets postkasser.
 • Find ”Rigspolitiet” og tryk endnu engang på pilen.
 • Vælg postkassen "Tolkefortegnelse".
 • Skriv din besked, vedhæft dokumenter, og klik på "Send".

Hvis du er optaget på tolkefortegnelsen, kan du blive slettet igen, hvis

 • du ikke har afleveret skema til brug for sikkerhedsgodkendelse senest fire uger efter, at du har modtaget det,
 • du ikke kan sikkerhedsgodkendes, eller din sikkerhedsgodkendelse bliver tilbagekaldt,
 • et opslag i Kriminalregisteret viser forhold, som betyder, at du ikke kan bruges ved tolkning for myndighederne,
 • myndighederne af andre årsager ikke længere ønsker at bruge dig som tolk.

Hvis du har spørgsmål til tolkeskemaet, ansøgning om sikkerhedsgodkendelse eller andet i forbindelse med tolkefortegnelsen, er du også velkommen til at kontakte os på kos-tolkefortegnelse@politi.dk eller telefon 4026 9335.