Spring til hovedindhold

Forslag

Ansøgningsfrister til politiuddannelserne i 2024

Se alle de forventede frister og prøveuger.

Her finder du overblikket over, hvilke datoer vi forventer som frister for ansøgning til uddannelserne som politikadet og politibetjent i løbet af 2024.

 

Du kan også folde punkterne ud og se, i hvilke uger vi forventer at holde optagelsesprøver efter hver ansøgningsfrist.

 

Du kan kun søge til den aktuelle ansøgningsfrist. Når den udløber, kan du søge til den næste ansøgningsfrist.

 

Inden hver ansøgningsfrist afholder vi studie- og træningsvejledninger, hvor du kan prøve kræfter med den skriftlige og fysiske optagelsesprøve.

Ansøgningsfrister og prøveuger i 2024

Forventede prøveuger

1. prøvedag: På Sjælland i uge 4 og i Jylland i uge 4.

 

2. prøvedag: På Sjælland i uge 6 og i Jylland i uge 8.

 

Forventet studiestart

Basisuddannelsen til politibetjent: 1. maj 2024.

 

Politikadetuddannelsen: 1. juni 2024.

Forventede prøveuger

1. prøvedag: På Sjælland i uge 10 og i Jylland i uge 10.

 

2. prøvedag: På Sjælland i uge 12 og i Jylland i uge 16.

 

Forventet studiestart

Basisuddannelsen til politibetjent: 1. maj 2024.

 

Politikadetuddannelsen: 1. juni 2024.

Forventede prøveuger

1. prøvedag: På Sjælland i uge 20 og i Jylland i uge 20.

 

2. prøvedag: På Sjælland i uge 23 og i Jylland i uge 25.

 

Forventet studiestart

Basisuddannelsen til politibetjent: 1. august 2024.

 

Politikadetuddannelsen: 1. september 2024.

 

Forventede prøveuger

1. prøvedag: På Sjælland i uge 34 og i Jylland i uge 34.

 

2. prøvedag: På Sjælland i uge 36 og i Jylland i uge 37.

 

Forventet studiestart

Basisuddannelsen til politibetjent: 1. november 2024.

 

Politikadetuddannelsen: 1. december 2024.

Forventede prøveuger

1. prøvedag: På Sjælland i uge 40 og i Jylland i uge 40.

 

2. prøvedag: På Sjælland i uge 41 og i Jylland i uge 43.

 

Forventet studiestart

Basisuddannelsen til politibetjent: 1. februar 2025.
Vi anbefaler at du søger denne ansøgningsfrist, hvis du ønsker studiestart den 1. februar, da længden af optagelsesforløbet kan varriere. 

 

Politikadetuddannelsen: 1. marts 2025.

Forventede prøveuger

1. prøvedag: På Sjælland i uge 46 og i Jylland i uge 46.

 

2. prøvedag: På Sjælland i uge 48 og i Jylland i uge 50.

 

Forventet studiestart

Basisuddannelsen til politibetjent: 1. februar 2025.

 

Politikadetuddannelsen: 1. marts 2025.

 

Processen fra ansøgningsfrist til studiestart

Når vi modtager din ansøgning, vurderer vi, om du lever op adgangskravene til vores uddannelser til politikadet og politibetjent.

 

Læs mere om adgangskravene til Politiskolen 

 

Vi sender invitationer ud til optagelsesforløbets første prøvedag kort tid efter ansøgningsfristens udløb.

Hvis du kvalificerer dig til optagelsesforløbet, modtager du en mail med invitation til første prøvedag.

 

Dagen ligger én til to uger efter ansøgningsfristen og foregår på to lokaliteter på Sjælland og i Jylland. Så vidt muligt tilstræber vi at indkalde dig til den lokalitet, der er tættest på din bopælsadresse.

 

Alle prøverne er stopprøver. Du går kun videre i optagelsesforløbet, så længe du består de foregående prøver.

 

1. Farvesynstest (Ishihara)

Du bliver testet for normalt farvesyn.

 

Læs om farvesynstesten


2. Fysisk prøve, seks delprøver (ca. tre timer)

Husk skridsikre sko og løbesko.

 

Fysisk optagelsesprøve for mænd, vejledning og video

Fysisk optagelsesprøve for kvinder, vejledning og video

 

3. Skriftlig prøve i dansk, to delprøver (ca. tre timer)

Husk din computer. Hvis du er ordblind, må du bruge de ordblindeværktøjer, der er tilgængelige på din pc uden brug af internet.

 

Læs om prøven i dansk, og se tip til, hvordan du kan du forberede dig

 

På selve dagen hører du nærmere om prøven i dansk og det videre forløb. Du kommer gennem begge delprøverne, uanset hvilken uddannelse du har søgt. 

 

Hvis du består delprøve 1, kan du fortsætte i optagelsesforløbet til politikadetuddannelsen, mens du skal bestå delprøve 2 for at gå videre i optagelsesforløbet til basisuddannelsen til politibetjent.

Prøvedagen afholdes på Sjælland og i Jylland og ligger ca. én til to uger efter første prøvedag. 

 

Til brug for sikkerhedsgodkendelsen får du inden prøvedagen tilsendt et oplysningsskema, som du skal udfylde og medbringe på dagen. På selve dagen skal du desuden underskrive en tavshedserklæring. 

 

Prøvedagen består af en samarbejdsopgave og en individuel samtale.

 

Læs om samarbejdsopgaven og samtalen og se tip til din forberedelse

 

Efter samtalen får du at vide, om du er gået videre i optagelsesforløbet.

Sidst i optagelsesforløbet skal du sikkerhedsgodkendes og helbredsundersøges hos din egen læge. Herefter foretages en samlet vurdering af, om du kan tilbydes optagelse på en af politiets uddannelser.

 

Processen kan være tidskrævende, så du må indstille dig på en del ventetid, fra du har været til helbredsundersøgelse, og indtil du hører, om du bliver tilbudt optagelse.

Læs om sikkerhedsgodkendelse

Læs om helbredsundersøgelse hos din egen læge

Læs om samlet vurdering og endelig udvælgelse

Der er studiestart på politiuddannelserne fire gange om året.

 

Uddannelsen til politikadet 

Basisuddannelsen til politibetjent