Spring til hovedindhold

Forslag

Optagelsesforløb

Processen frem til studiestart og aktuelle optagelsesforløb.

Processen er fælles for kommende politikadetter og politibetjente.

 

Optagelsesforløbet varer cirka to måneder regnet fra ansøgningsfristens udløb, til du får endelig besked med tilbud om studieplads og ansættelse.

 

I forbindelse med din ansøgning og gennem optagelsesforløbet til politiets basisuddannelse til politibetjent kan vi finde dig egnet til at starte på politikadetuddannelsen i stedet for. På samme måde kan vi i forbindelse med din ansøgning og gennem optagelsesforløbet til politikadetuddannelsen finde dig egnet til at starte på basisuddannelsen til politibetjent i stedet.

Processen fra ansøgningsfrist til studiestart

Når vi modtager din ansøgning, vurderer vi, om du lever op adgangskravene til vores uddannelser til politikadet og politibetjent.

 

Læs mere om adgangskravene til Politiskolen 

 

Vi sender invitationer ud til optagelsesforløbets første prøvedag kort tid efter ansøgningsfristens udløb.

Hvis du kvalificerer dig til optagelsesforløbet, modtager du en mail med invitation til første prøvedag.

 

Dagen ligger én til to uger efter ansøgningsfristen og foregår på to lokaliteter på Sjælland og i Jylland. Så vidt muligt tilstræber vi at indkalde dig til den lokalitet, der er tættest på din bopælsadresse.

 

Alle prøverne er stopprøver. Du går kun videre i optagelsesforløbet, så længe du består de foregående prøver.

 

1. Farvesynstest (Ishihara)

Du bliver testet for normalt farvesyn.

 

Læs om farvesynstesten


2. Fysisk prøve, seks delprøver (ca. tre timer)

Husk skridsikre sko og løbesko.

 

Fysisk optagelsesprøve for mænd, vejledning og video

Fysisk optagelsesprøve for kvinder, vejledning og video

 

3. Skriftlig prøve i dansk, to delprøver (ca. tre timer)

Husk din computer. Hvis du er ordblind, må du bruge de ordblindeværktøjer, der er tilgængelige på din pc uden brug af internet.

 

Læs om prøven i dansk, og se tip til, hvordan du kan du forberede dig

 

På selve dagen hører du nærmere om prøven i dansk og det videre forløb. Du kommer gennem begge delprøverne, uanset hvilken uddannelse du har søgt. 

 

Hvis du består delprøve 1, kan du fortsætte i optagelsesforløbet til politikadetuddannelsen, mens du skal bestå delprøve 2 for at gå videre i optagelsesforløbet til basisuddannelsen til politibetjent.

Prøvedagen afholdes på Sjælland og i Jylland og ligger ca. én til to uger efter første prøvedag. 

 

Til brug for sikkerhedsgodkendelsen får du inden prøvedagen tilsendt et oplysningsskema, som du skal udfylde og medbringe på dagen. På selve dagen skal du desuden underskrive en tavshedserklæring. 

 

Prøvedagen består af en holdopgave og en individuel samtale.

 

Læs om holdopgaven og samtalen og se tip til din forberedelse

 

Efter samtalen får du at vide, om du er gået videre i optagelsesforløbet.

Sidst i optagelsesforløbet skal du sikkerhedsgodkendes og helbredsundersøges hos din egen læge. Herefter foretages en samlet vurdering af, om du kan tilbydes optagelse på en af politiets uddannelser.

 

Processen kan være tidskrævende, så du må indstille dig på en del ventetid, fra du har været til helbredsundersøgelse, og indtil du hører, om du bliver tilbudt optagelse.

Læs om sikkerhedsgodkendelse

Læs om helbredsundersøgelse hos din egen læge

Læs om samlet vurdering og endelig udvælgelse

Der er studiestart på politiuddannelserne fire gange om året.

 

Uddannelsen til politikadet 

Basisuddannelsen til politibetjent